Payrolling

Payrolling is het uit handen geven van de verantwoordelijkheid van het werkgeverschap. Juridisch gezien zijn wij dan werkgever worden van de betrokken werknemers. Dit geeft bedrijven de mogelijkheid de gehele personeels-, arbo- en loonadministratie uit handen te geven. Het doel van payrolling is het ontzorgen van een ondernemer. Dit komt omdat bij payrolling de intensiteit en complexiteit van het werkgeverschap wordt verlaagd. De werknemers zijn dus juridisch gezien in dienst bij Fidflex, wat bij een loonadministratiekantoor of accountantskantoor niet het geval is. Het grote voordeel hierbij is dat u niet langer de risico’s loopt die bij het werkgeverschap horen.

 

Tevens kunt u zich richten op uw core business en gebruik maken van onze specialisatie zonder dat u dit extra geld kost om onze expertise in te huren. De opdrachtgever blijft wel zelf verantwoordelijk voor werving en selectie van het personeel en de onderlinge relatie op de werkvloer. Vraag naar onze zeer scherpe tarieven op onze contact pagina.